Close

最新消息


瑕疵出清【Bitatto】汽車遮陽板

2017年7月10日

瑕疵出清【Bitatto】汽車遮陽

生產時墨水未乾造成大量商品都有污漬瑕疵。

除了外觀受到影響,其生他功能皆正常。
                                                                 
每個商品的污漬瑕疵狀況都不一樣,貨物寄出即無法退貨!


以下為隨機抽2個瑕疵商品的狀況

【Bitatto】汽車遮陽板 (英文藍綠)

紅色圈圈為瑕疵處


包裝:【Bitatto】汽車遮陽板(數字粉紅)


紅色圈圈為瑕疵處


包裝:瑕疵出清【Bitatto】汽車遮陽